သိုင်းရွိုက်ရောဂါများ- လည်ပင်းကြီးရောဂါ (Thyroid Toxicity)

သတင်းလွှာကိုရယူသည်

နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ/ ပတ်ခ်ကေ့ချ် နှင့် ပရိုမိုးရှင်း / သင့်ထံသို့ တိုက်ရိုက်ပို့သည်

Top