EN TH
แพ็กเกจและโปรโมชั่น
รายการตรวจราคาพิเศษเดือนกันยายน2560

รายการตรวจราคาพิเศษเดือนกันยายน2560

โปรแกรมฝังเข็ม

โปรแกรมฝังเข็ม

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่ ลดสูงสุด 40%

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่ ลดสูงสุด 40%

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แพ็กเกจ CT SCAN

แพ็กเกจ CT SCAN

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

วัคซีนไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออก

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก

เบิกจ่ายตรง

เบิกจ่ายตรง

คลอดเหมาจ่าย

คลอดเหมาจ่าย

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

Copyright © 2017 Central General Hospital. All Right Reserved.