นพ. ภีญญ์ สามัญ

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
2020 อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
2014 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
2019 วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top