นพ. เกียรติภูมิ บูรณวนิช

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม, คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ความเชี่ยวชาญ : ิอายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
2009 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
2019 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, โรงพยาบาลภูมิพลฯ, ประเทศไทย
2015 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top