นพ. วิศวัส คันธา

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกจักษุ

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
2007 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
2014 ประกาศนียบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน
2013 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา
วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
อาทิตย์ 17.00-19.30 น. OPH OPD (2st Floor,B2) นัดหมาย

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top