นพ. เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกผ่าตัดและส่องกล้องทางเดินอาหาร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ส่องกล้อง

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
2007 แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
2018 ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ผ่านกล้องชั้นสูง รพ.ราชวิถี
2013 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
พุธ 17.00-20.00 น. นัดหมาย

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top