นพ. วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
2009 M.D., Faculty of Medicine, Songklanakarin University, Thailand
วุฒิบัตร :
2016 Diploma of Thai Board of Orthopedic Surgery, Medical Council of Thailand
วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
พฤหัสฯ 17.00-20.00 น. OPD OTHO (1st Floor,B1) นัดหมาย

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top