พญ. เอลิสา นิยมไทย

ศูนย์การแพทย์ :

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
1997 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
2003 วุฒิบัตรสาขารังสีิวิทยา
วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
พฤหัสฯ 17.00-20.00 น. OPD RADIO (1st Floor,B1) ***Only for 2nd week, 4th week of the month นัดหมาย

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top