ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 78 ผลลัพธ์ (3 จากทั้งหมด 8 หน้า)

นพ. บัญญัติ อัศวเลิศพานิช

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ. บัลลังก์ มุ้ยเผือก

คลินิกผ่าตัดและส่องกล้องทางเดินอาหาร

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ศาสตร์ทั่วไป

พญ. ปภานัน เมธากิจตระกูล

คลินิกศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ปรัชญ์ โฆสรัสวดี

คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

ทพญ. ปัทมา โพธิ

คลินิกทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)

นพ. ปาณินท์ เขมะประภา

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

พญ. พนิดา รณไพรี

คลินิกพัฒนาการเด็ก

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

นพ. พล อนันตวราศิลป์

คลินิกระบบประสาทและหลอดเลือด

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ประสาท

พญ. พัชรินทร์ ค้าของ

คลินิกโรคหัวใจ

ความเชี่ยวชาญ: อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ. พัทธ์ธนัญ ชัยวัฒนเมธิน

คลินิกศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top