ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 78 ผลลัพธ์ (5 จากทั้งหมด 8 หน้า)

พญ. วริษฐา สกุลแสงประภา

คลินิกสูติ – นรีเวช

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ทพญ. วสนันท์ ตันชัยวัฒนะ

คลินิกทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)

นพ. วันชัย ศิริเสรีวรรณ

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

ทพญ. วารุณี คล้ายแก้ว

คลินิกทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

นพ. วิศวัส คันธา

คลินิกจักษุ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

พญ. ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุุ้มกัน

นพ. ศศิศ เที้ยธิทรัพย์

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

นพ. ศิววงศ์ ชัยอิสราวัฒน์

ห้องฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. สธนา เสริมศรี

คลินิกโรคไตและไตเทียม

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคไต

นพ. สมชาย มีมณี

คลินิกระบบประสาทและหลอดเลือด

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top