ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 78 ผลลัพธ์ (6 จากทั้งหมด 8 หน้า)

นพ. สยม บุนนาค

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป

พญ. สาหร่าย มงคลศิลป์

คลินิกโรคไตและไตเทียม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาตร์ , อายุรศาตร์โรคไต

พญ. สิริกัญญา หล่อวัฒนพงษา

คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

พญ. สุกันยา กุสุมภ์

คลินิกอายุรกรรม, คลินิกผู้สูงวัย

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

นพ. สุขุม ศิลปอาชา

คลินิกจักษุ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

พญ. สุชาดา ประพฤติธรรม

ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีแพทย์

นพ. สุปรีชา เล็กสุวรรณ

คลินิกสูติ – นรีเวช

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. สุพจน์ ตันติพานิชธีระกุล

คลินิกทางเดินอาหารและโรคตับ

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ. สุวรรณภา ปโกฏิประภา

คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

นพ. อภิชาติ พลอยสังวาลย์

คลินิกมะเร็งเต้านม

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมเต้านม

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top