ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 78 ผลลัพธ์ (7 จากทั้งหมด 8 หน้า)

พญ. อังศนา นิ่มกาญจน์

คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคผิวหนัง

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ตจวิทยา

พญ. อัญชลิกา สหายา

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป

นพ. อิทธิพงษ์ บินอุมา

คลินิกจักษุ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

นพ. เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. เกษม วิจัยธรรม

คลินิกตรวจสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งวิทยานรีเวช

นพ. เกียรติภูมิ บูรณวนิช

คลินิกอายุรกรรม, คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ความเชี่ยวชาญ: ิอายุรศาสตร์

พญ. เจิมใจ อำมฤต

คลินิกจักษุ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

ทพ. เชษฐพงศ์ สงวนพงษ์

คลินิกทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมปริทันตวิทยา

นพ. เชิงชาย สุภานันท์

คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

นพ. เดชพนต์ โลหะนะ

คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top