โปรแกรมตรวคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

หมายเหตุ 
- ราคานี้สามารถใช้ได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นชาย ตรวจที่คลินิกตรวจสุขภาพเท่านั้น
- โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นหญิง ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ตรวจที่คลินิกตรวจสุขภาพเท่านั้น
- ราคาอาจทีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็คเกจอื่นๆ +

แพ็คเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

อายุที่เพิ่มขึ้น ภูมิคุ้มกันต่างๆ ก็ลดลง เมื่อติดเชื้อมักเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top