โครงการตรวจสุขภาพฟรี สำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม)

สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญในพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน จึงได้ออกประกาศ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีเนื้อหาสาระให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • สถานที่ :   โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม
  • แผนก :    คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2
  • เวลา :      ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
  • โทร :        02-991-8999   ต่อ  1247-8
  • อีเมล์ :     info_smh@cgh.co.th

แพ็คเกจอื่นๆ +

เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน Moderna (Lot.2)

เปิดรับจนกว่าจะเต็มโควต้า

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top