คลินิกโรคหัวใจ

ย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน ‘โรคหัวใจ’ เคยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคนิควิธีในการตรวจวินิจฉัยและความหลากหลายของการรักษาโรคหัวใจในปัจจุบัน ที่มีการศึกษาวิจัยจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้แนวโน้มของอุบัติการณ์ผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจมีจำนวนลดลง

   อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าโรคหัวใจจะลดราความอันตรายลง เมื่ออุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคหัวใจรายใหม่ ๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ทุกปี ด้วยสาเหตุหลักจากค่าเฉลี่ยอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น และการรับเอาวัฒนธรรมการกินจากตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความเครียดสะสม เราจึงพบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหัวใจรายใหม่ ๆ เริ่มมีอายุที่ลดน้อยลง

คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลซีจีเอช ให้บริการดูแลผู้ป่วยด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านหัวใจ ที่ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การบริการทางการแพทย์

 • การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 • การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ
 • ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
  • การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ
 • การตรวจทางหลอดอาหาร (แบบหลายมิติ)
 • การศึกษาคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)
 • การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ
 • การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)
 • การฉีดสีดูหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
 • การฉีดสีดูหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา

การรักษาโรคหัวใจ

 

กลุ่มไฟฟ้าหัวใจ

 • การใส่เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดผ่าตัดฝังติดตัวผู้ป่วย (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator: AICD)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและช่วยการบีบตัวหัวใจ (Cardiac Resynchronization Therapy: CRT/CRTD)
 • การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)
 • การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงผ่านสายสวน (Radiofrequency Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias)
 

กลุ่มหลอดเลือด

 • การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบผ่านการทำบอลลูนและขดลวด
 • การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก
 

กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด

 • การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดโดยการสวนหัวใจ
 • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด (Ductus Arteriosus)
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน / การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
 • การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดสำหรับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความซับซ้อน
 

กลุ่มลิ้นหัวใจ

 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวน (TAVI)
 

กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ

 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft: CABG)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ซีจีเอช พหลโยธิน
 • ที่ตั้ง : คลินิกโรคหัวใจ อาคาร 1 ชั้น 1
 • เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 - 20.00 น.
 • โทร : 02 552 8777 ต่อ 322 , 323
 • อีเมล์ : com@cgh.co.th
ซีจีเอช ลำลูกกา
 • ที่ตั้ง : คลินิกอายุรกรรม อาคาร A ชั้น 3
 • เวลาทำการ : วัน จ, พฤ. เวลา 17.00 - 20.00 น.
 • โทร : 02-088-0888
 • อีเมล์ : info_llk@cgh.co.th
ซีจีเอช สายไหม
 • ที่ตั้ง : รพ.ซีจีเอช สายไหม ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 3
 • เวลาทำการ : ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 08.00 - 16.00 น. และวัน ส.-อา. เวลา 09.00-15.00 น. (ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ บริการตลอด 24 ชม.)
 • โทร : 02 991 8999 ต่อ 1320 , 1321
 • อีเมล์ : smh@saimai.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top