A A A
EN TH
งานวันสงกรานต์ ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2561 (21/04/2561)

CGH จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 

เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และสืบสานวัฒนธรรมไทย

 

ภายในงาน มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

 #ฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัย อาทิ #วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เชิญชวนให้แต่งกายชุดไทย กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว

ถือเป็นการสร้างสีสัน บรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม รับปีใหม่ไทย

 

#CGH ให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน่าประทับใจ ตลอดจนความใส่ใจในรายละเอียด 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราสืบทอดกันมาอย่าง ต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 27 ปี

 

Related News
Copyright © 2018 Central General Hospital. All Right Reserved.