EN TH
มะเร็งเต้านม

     มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย มักเกิดในหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป พบมากในหญิงที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อย และในผู้ที่มีประวัติญาติพี่น้องเคยเป็นมะเร็งเต้านม

สาเหตุการเกิดโรค

     ยังไม่ทราบแน่นอนแต่ในทางระบาดวิทยา พบว่าอาหารไขมันสูงและอาหารบางชนิด มีส่วนทำให้เกิดโรคได้ ตำแหน่งเกิดของมะเร็งเต้านม มักเป็นที่ส่วนบนด้านนอกของเต้านมมากกว่าส่วนอื่น

ปัจจัยเสี่ยง

        -  สตรีที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม

  -  สตรีที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติ รวมทั้งผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งเต้านม ก็มีอัตราเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นใหม่สูงกว่าคนปกติด้วย

  -   สตรีที่มีบุตรหลังอายุ 30 ปี  รวมทั้งที่ไม่เคยมีบุตร

  -   การกลายพันธุ์ของยีน สามารถทำให้เกิดมะเร็งเต้านม และสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

  -   สตรีที่มีเต้านมเต่งตึงกว่าอายุ เช่น หญิงที่มีอายุมากกว่า 45 ปี และมีความหนาแน่นของเต้านมมากกว่าร้อยละ 75 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติ

  -   สตรีที่ประจำเดือนมาตั้งแต่อายุก่อน 12 ปี หรือ หมดช้าหลังอายุ 55 ปี

  -   ผู้ที่รับประทานฮอร์โมนเพศหญิง รวมทั้งผู้ที่ได้รับยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน

  -   อาชีพบางชนิดที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี โลหะหนักบางชนิด

  -    การสูบบุหรี่ทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น

อาการของโรค

     มะเร็งระยะเริ่มต้นนั้นมักจะไม่มีอาการเจ็บ แต่อาจจะตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นที่เต้านม ซึ่งอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคมะเร็งเต้านม ดังนี้

  -   มีก้อนที่เต้านม (ร้อยละ 15-20 ของก้อนที่คลำได้ บริเวณเต้านมเป็นมะเร็งเต้านม)

  -   มีการเปลี่ยนแปลงขนาด และรูปร่างของเต้านม

  -   ผิวหนังเปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนาผิดปกติ บางส่วนมีสะเก็ด

  -   หัวนมมีการหดตัว คัน หรือแดงผิดปกติ

  -   มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม (ร้อยละ 20 ของการมีเลือดออกจะเป็นมะเร็ง)

  -   เจ็บเต้านม (มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ไม่เจ็บ นอกจากก้อนโตมากแล้ว)

  -   การบวมของรักแร้ เพราะต่อมน้ำเหลืองโต

การป้องกันมะเร็งเต้านม

     เนื่องจากการดำเนินของโรคมะเร็งเต้านม ผู้ป่วยมักไม่มีอาการผิดปกติในระยะเริ่มต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นและสำคัญ ที่สตรีต้องทำการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น การรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก การค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ แนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกัน ก็คือ การค้นหา และการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมให้ได้ในระยะเริ่มแรก โดย

         1. ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ถ้าพบความผิดปกติไปจากเดิม ควรรีบปรึกษาแพทย์

         2. เมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจเต้านมปีละครั้งโดยแพทย์ ถ้ามีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัว ควรปรึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจด้วยแมมโมแกรม

         3. สตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจแมมโมแกรมปีละครั้ง โดยเฉพาะถ้ามีประวัติครอบครัวเคยเป็น

 

สนับสนุนข้อมูลโดย โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

http://www.cgh.co.th

 

สาระสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 Central General Hospital. All Right Reserved.