EN TH
รู้ทัน!! ป้องกันไข้เลือดออก

เป็นที่รู้กันดีว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue) มักพบการระบาดในช่วงฤดูฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะ กัดเด็กที่มีเชื้อและไปกัดเด็กอีกคนต่อเป็นการแพร่เชื้อ 90% ไม่แสดงอาการ ส่วนอีก 10% นั้น เด็กที่ป่วยจะมีไข้สูง 5-7 วัน เบื่ออาหาร มีจุดเลือดออก ตับโต กดเจ็บ อาเจียน ถ่ายอุจจาระดำ บางราย หากมีภาวะแทรกซ้อน อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ การรักษาเน้นเฝ้าระวังอย่าให้เกิดภาวะช็อค ให้น้ำเกลือ ให้เลือดเมื่อมีเลือดออก

สาระสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2019 Central General Hospital. All Right Reserved.