EN TH
เมื่อ ตับ ป่วย

        ความผิดปกติต่อไปนี้ หากเกิดขึ้น พึงระวังไว้ว่า ‘ตับ’ กำลังป่วย! โดยสุขภาพจะส่งสัญญาณร้ายอันประกอบด้วย เจ็บแน่นที่ชายโครงขวา ท้องอืด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เท้าบวม ท้องมาร ตาเหลือง ตัวเหลือง ร่วมกับอาการซีด เมื่อมีเลือดออกจะหยุดยาก หากอาการเข้าขั้นรุนแรงจะมีรอยช้ำขึ้นตามตัว

        แม้จะสังเกตความผิดปกติของตับได้จากอาการข้างต้น แต่อาการจะปรากฏก็ต่อเมื่อตับอักเสบไปมากแล้ว ส่งผลให้การรักษาเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้น การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีคือวิธีที่ทำให้รู้ทันความผิดปกติของตับก่อนสายเกินแก้ 

        ตับ เป็นอวัยวะชิ้นใหญ่ที่สุดในร่างกาย ใหญ่กว่าสมอง มีน้ำหนัก 1-1.5 กิโลกรัม มีหน้าที่กำจัดของเสีย ขจัดสารเหลือง คอยสร้างโปรตีนให้ตับ สร้างน้ำตาล สำหรับสาเหตุที่ทำให้ตับอักเสบ เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไขมันเกาะสะสมในตับ การรับประทานยาหรืออาหารเสริมมากเกินไป และการติดไวรัส ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ไวรัสที่ติดทางอาหาร อย่าง ไวรัสตับอักเสบเอ และอี ส่วนไวรัสที่ติดทางเลือด สิ่งคัดหลั่ง คือ ไวรัสตับอักเสบบี ซี และดี

สาเหตุของโรคตับ

        สำหรับไวรัสตับอักเสบที่ป่วยเป็นกันมากทั่วโลกพบสูงถึง 400 ล้านคน คือ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซึ่งไม่ทำลายตับโดยตรง แต่จะไปกระตุ้นโรคอื่น ๆ ให้ทำร้ายตับ ป้องกันได้โดยฉีดวัคซีน กรณีที่ป่วยด้วยโรคชนิดนี้แล้วได้รับการรักษากว่าร้อยละ 90 หายเป็นปกติ แต่ถ้าไม่รักษา อาการจะเรื้อรัง กลายเป็นมะเร็งตับ และตับแข็ง 

        ข้อควรปฏิบัติ หากเป็นไวรัสตับอักเสบบี ให้งดของมัน รับประทานอาหารให้ครบหมู่ แบ่งอาหารเป็นมื้อย่อย ๆ เพื่อรับประทานบ่อย ๆ งดการรับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพร เลี่ยงอาหารเค็ม ของดอง ของแห้งปนเปื้อนเชื้อรา เช่น ถั่วลิสงแห้ง พริกแห้ง ปลาเค็ม งดดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ควรใช้ถุงยางอนามัย ส่วนภาชนะใส่อาหารไม่จำเป็นต้องแยก

        ที่อันตรายไม่แพ้กัน คือไวรัสตับอักเสบชนิดซี ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ติดต่อได้เหมือนกับไวรัสตับอักเสบบี หากไม่ได้รับการรักษาเพื่อกำจัดไวรัสออกจากร่างกาย โรคจะพัฒนาไปสู่มะเร็งตับและตับแข็ง รักษาได้ด้วยวิธีฉีดและกินยาซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง เมื่อป่วยให้ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับไวรัสตับอักเสบบี

สนับสนุนข้อมูลโดย โรงพยาบาลซีจีเอช

http://www.cgh.co.th

สาระสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 Central General Hospital. All Right Reserved.