EN TH
6เคล็ดลับ การออกกำลังกาย พิชิต ข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่า เป็นข้อที่มีการเสื่อมสภาพได้มากข้อหนึ่ง เนื่องจากว่าเป็นข้อที่ต้องรับน้ำหนักตัวมาก และมีการเคลื่อนไหวได้มาก โดยเฉพาะในผู้ที่ชอบนั่งพับเพียบ ขัดสมาธิ ยองๆ การเสื่อมของข้อจึงมีได้มากกว่าปกติ ซึ่ง #โรคข้อเข่าเสื่อม มักเกิดกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ที่มีน้ำหนักตัวมาก จึงนับว่าเป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ

สาระสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 Central General Hospital. All Right Reserved.