โครงการตรวจสุขภาพฟรี สำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม)

สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญในพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน จึงได้ออกประกาศ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีเนื้อหาสาระให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • สถานที่ :   โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
  • แผนก :    ผู้ป่วยนอก ( ประกันสังคมชั้น 1) อาคาร B
  • เวลา :      ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
  • โทร :        02-088 0888 ต่อ 8102

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top