EN TH
หน่วยปฐมพยาบาลให้บริการประชาชน ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม

หน่วยปฐมพยาบาล โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล ให้บริการวัดความดันโลหิต และแจกยาสามัญประจำบ้าน แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) วันที่ 4-5 มีนาคม ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2019 Central General Hospital. All Right Reserved.