:: 3 ข้อ สิ่งที่ควรปฏิบัติ เมื่อมีผู้ป่วย #โควิด19 ในบ้าน ::

:: 3 ข้อ สิ่งที่ควรปฏิบัติ เมื่อมีผู้ป่วย #โควิด19 ในบ้าน ::

เมื่อบ้านของท่านมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ #ไวรัสโคโรนา2019 หรือ #COVID19 ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคที่ติดต่อ แพร่กระจายทางละอองเสมหะ ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย และการสัมผัสกับผู้ป่วย ให้ท่านปฏิบัติตามข้อดังกล่าว เพื่อป้องกันการระบาด การแพร่ระบาด รวมถึงการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสไปยังบุคคลอื่นๆ

☎️สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 552 8777
#CGHHospital #CGHSaimai #CGHLamlukka

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top