นพ. วิศวัส คันธา

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกจักษุ

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
2007 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
2014 ประกาศนียบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน
2013 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top