ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 80 ผลลัพธ์ (1 จากทั้งหมด 8 หน้า)

พญ. กรรณิการ์ กออนันตกูล

คลินิกตรวจสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

พญ. กรแก้ว ศรีสิทธิ์เสรีอมร

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ. กลศร ภัคโชตานนท์

คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคไตและไตเทียม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

นพ. กันตภณ เพ็งปาน

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

พญ. ขวัญจิต ฉายชูพงศ์

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

พญ. จรสพร เลิศศิวาพร

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

นพ. จรัส ปิตวิวัฒนานนท์

คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

นพ. จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์

คลินิกออร์โธปิดิกส์, คลินิกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

ความเชี่ยวชาญ: กระดูกหัก,เวชศาสตร์การกีฬา,ผ่าตัดส่องกล้อง,ข้อเข่าเทียม,ข้อสะโพกเทียม

นพ. ฉัตรชัย สุนทรธรรม

คลินิกศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

พญ. ชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทย

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top