พญ. ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุุ้มกัน

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
1994 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
2017 Doctor of Philosophy(Ph.D.), ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2007-2009 Research Fellow in Pediatrics-Allergy & Immunology, University of South Florida, All Children's Hospital, St. Peterburg, USA
2007 อนุสาขากุมารเวชศาสคร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1998 สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top