พญ. เพ็ชชรี พลมณี

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกทางเดินอาหารและโรคตับ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
2000 M.D., Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand, 2000
วุฒิบัตร :
2009 Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology, Thailand
วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
พุธ 17.00-20.00 น. WARD 1/8 (8th floor,B1) นัดหมาย

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top