นพ. วันชัย ศิริเสรีวรรณ

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทางมือ

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
1982 M.D., Faculty of Medicine, Chiang Mai University , Thailand
วุฒิบัตร :
1992 Fellowship in Hand and Microsurgery, Hiroshima, Japan
1988 Diploma of Thai Board of Orthopedic Surgery, Medical Council of Thailand
วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
อังคาร 17.00-19.30 น. OPD OTHO (1st Floor,B1) นัดหมาย
อาทิตย์ 08.30-13.00 น. OPD OTHO (1st Floor,B1) นัดหมาย

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top