พญ. สุวรรณภา ปโกฏิประภา

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

ภาษา :
  • อังกฤษ
  • ไทย

การศึกษา :
1986 M.D., Faculty of Medicine, Mahidol University, Thailand
วุฒิบัตร :
1996 Diploma of Thai Board of Pulmonary and Critical Care Medicine, Medical Council of Thailand
1992 Diploma of Thai Board of Internal Medicine, Medical Council of Thailand
วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
อังคาร 17.00-20.00 น. OPD MED (1st Floor,B1) นัดหมาย
พุธ 17.00-19.00 น. OPD MED (1st Floor,B1) นัดหมาย
อาทิตย์ 08.00-12.00 น. OPD MED (1st Floor,B1) นัดหมาย

แพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top