ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 78 ผลลัพธ์ (4 จากทั้งหมด 8 หน้า)

ทพ. พิชัย รัตนภาณุ

คลินิกทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมปริทันตวิทยา

นพ. พิชาน พูลสมบัติ

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

พญ. พิราพรรณ ธีรมิตร

คลินิกสูติ – นรีเวช

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. พุทธพงษ์ เสริฐธิกุล

คลินิกศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์

คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูห์มาติซึม

พจ. ภคมน แก้วมาลัย

คลินิกกายภาพบำบัด, คลินิกแพทย์แผนจีนและฝังเข็ม

ความเชี่ยวชาญ: แพทย์แผนจีน

นพ. ภีญญ์ สามัญ

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ออร์โธปิดิกส์

นพ. มังกร อยู่เย็น

คลินิกระบบประสาทและหลอดเลือด

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ประสาท

ทพ. วงศกร เจริญโชคดิลก

คลินิกทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

นพ. วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top