ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 78 ผลลัพธ์ (8 จากทั้งหมด 8 หน้า)

นพ. เติมพงศ์ ดำริห์ศิลป์

คลินิกทางเดินอาหารและโรคตับ, คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

นพ. เทพชัย ธรรมิกสกุล

คลินิกจักษุ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

พญ. เพ็ชชรี พลมณี

คลินิกทางเดินอาหารและโรคตับ

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ. เพ็ญศิริ อัศวเลิศพานิช

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

นพ. เรืองชัย ต.ศรีวงษ์

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ. เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล

คลินิกผ่าตัดและส่องกล้องทางเดินอาหาร

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

พญ. เอลิสา นิยมไทย

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป

พญ. แสงมณี จิรสถาพร

คลินิกสูติ – นรีเวช, คลินิกตรวจสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา,อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top